Farmer Brown jumping in die hay mit ein blondhaarige